Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je streda, 22. mája 2019, meniny má Júlia, Juliana
www.malohont.sk

Seminár Marketingové nástroje pre úspešné podnikanie

Potrebujete naštartovať svoje podnikanie, alebo zvýšiť obrat a povedomie o vašej značke? Na posunutie svojho biznisu vpred však musíte nájsť správny marketingový nástroj! Nepodceňujte marketingovú stratégiu svojej firmy a naučte sa správne vybrať tú najúčinnejšiu reklamu pre vás.

 

 

Čo sa dozviete?

Kto je Váš lektor?
Mgr. Stanislava Vrbová - vášeň k informačným technológiám a dlhoročná skúsenosť z IT sveta ju nasmerovali k odovzdávaniu svojich znalostí a skúseností druhým. Orientuje sa na školenia zamerané na sociálne siete, online marketing či komunikáciu v angličtine. Pomáha pri nastavovaní marketingových stratégií jednotlivcom i firmám.

Kedy?
29.11.2018
Nepodnikatelia: 13:00 - 16:00 hod.
Podnikatelia: 13:00 - 17:00 hod.


Kde?
Sídlo MAS MALOHONT (Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo)

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program, a podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.


Podmienky:
Účastník musí byť:
a) fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).
alebo
b) podnikateľ:
1. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
2. spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
3. má sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
4. je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Registrujte sa tu:
Nepodnikatelia: https://row.sk/HvoYK
Podnikatelia: https://goo.gl/forms/ca1vkhuufJb2dU6y2
Ukončenie registrácie: 27.11.2018 do 12:00 hod.

Kontakt:
Nepodnikatelia - tím Akceleračného programu: ap.bb@npc.sk
Podnikatelia - tím Rastového programu: rp.bb@npc.sk

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ.


publikované: 14. novembra 2018
prečítané: 371 krát

Krátke novinky

2. mája 2019 o 20:19

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na MÁJ 2019 - nájdete ho TU.

28. marca 2019 o 23:02

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na APRÍL 2019 - nájdete ho TU.

27. februára 2019 o 16:10

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na MAREC 2019 - nájdete ho TU.


Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008