Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je pondelok, 6. júla 2020, meniny má Patrícia, Patrik
www.malohont.sk

Členovia MAS hodnotili, plánovali aj volili

Posledný aprílový deň (30.04.) patril zasadnutiu Zhromaždenia členov MAS v Lukovištiach, kde členovia MAS zhodnotili činnosť a hospodárenie MAS za rok 2018, oboznámili sa s plánmi na rok 2019 a zvolili si nové zloženie orgánov MAS na nasledujúce 4 roky.

 

 

Za účelom zhodnotenia činnosti MAS za rok 2018 sa takmer po roku stretlo 46 členov a 10 nečlenov MAS. Manažérka MAS zrekapitulovala aktivity MAS v roku 2018, ktoré boli zamerané najmä na:

Druhá časť zasadnutia patrila predstaveniu plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019, ako aj informáciám o stave implementácie stratégie miestneho rozvoja ku koncu roka 2018 a o plánovaných výzvach v roku 2019.

 


 

Posledný blok programu patril voľbám do orgánov MAS, v ktorých si členovia MAS zvolili Výbor MAS (výkonný orgán) a Dozornú radu (kontrolný orgán) na ďalšie 4 roky. Okrem toho schválili návrh kandidátov do Výberovej komisie MAS a Monitorovacieho výboru MAS, ktorých bude na najbližšom zasadnutí voliť novozvolený Výbor MAS. Všetky uvedené funkcie sú vykonávané členmi MAS bez nároku na odmenu.


Do Výboru MAS boli zvolení:

Do Dozornej rady boli zvolení:Ďakujeme všetkým členom aj nečlenom za účasť, ako aj za spoluprácu a podporu v roku 2018 a tešíme sa na tohtoročné aktivity.


Na stiahnutie:

Správa o činnosti a hospodárení MAS za rok 2018 (1,8 MB)

Plán činnosti MAS na rok 2019 (0,9 MB)

Plánovaný rozpočet MAS na rok 2019 (0,8 MB)

Implementácia stratégie CLLD k 31.12.2018 (0,3 MB)

Pri použití akýchkoľvek údajov prosíme uvádzať ako zdroj MAS MALOHONT.


Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS

Foto: Bc. Kristína Furmanová, administratívna pracovníčka MAS


publikované: 3. mája 2019
prečítané: 564 krát

Krátke novinky

7. mája 2020 o 15:31

NOVÉ: Aktualizovali sme Harmonogram výziev na rok 2020 - nájdete ho TU.

10. januára 2020 o 11:13

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na JANUÁR - FEBRUÁR 2020 - nájdete ho TU.

9. januára 2020 o 16:20

NOVÉ: Podujatia v Malohonte 2020 alebo výber podujatí v regióne Malohont a jeho okolí na rok 2020 nájdete TU.


Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008