Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je štvrtok, 28. januára 2021, meniny má Alfonz
www.malohont.sk

Oznámenie č. 2 o zmene výzvy MAS_063/7.4/2

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_063/7.4/2 a s účinnosťou od 16.10.2019 upravuje kritériá pre výber projektov stratégie CLLD.


MAS MALOHONT v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je zmena kritérií pre výber projektov stratégie CLLD v rámci PRV SR 2014 - 2020, ktorú RO pre PRV schválil 07.10.2019.


Zmenou výzvy sa v texte výzvy v časti 8. Prílohy k výzve mení príloha: Kriteria pre vyber projektov strategie CLLD v rámci PRV SR - schvalene 07-10-2019.pdf

Zmeny vo výzve sú účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 16.10.2019. Zmeny vo výzve sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

 

Na stiahnutie:

Výzva MAS_063/7.4/2 - účinná od 16.10.2019

Kriteria pre vyber projektov strategie CLLD v rámci PRV SR.pdf - upravené s účinnosťou od 16.10.2019

 

Prejdite na výzvu MAS_063/7.4/2:

http://www.malohont.sk/spageView.php?id=127


publikované: 16. októbra 2019
prečítané: 986 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008