Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je piatok, 3. júla 2020, meniny má Miloslav
www.malohont.sk

Podpora regionálnej značky GEMER-MALOHONT

Predmetom projektu, ktorý bol podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom v roku 2019, bolo rozšírenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT na služby a vydanie letákov o regionálnych produktoch.


Názov projektu:

Rozšírenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT na služby

Schválená dotácia v rámci VZN BBSK č. 33/2017:

3 000 €

Spolufinancovanie zo zdrojov MAS:

986,93 € + ďalšie výdavky, ktoré nie sú v rámci uvedeného VZN BBSK oprávnené


Hlavným cieľom projektu bolo podporiť regionálne značenie v regióne Gemer-Malohont prostredníctvom rozšírenia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT na ubytovacie služby, stravovacie služby a zážitky zahŕňajúce doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy, tradičné podujatia a pod. K naplneniu uvedeného cieľa prispela MAS MALOHONT realizáciou nasledovných aktivít:

 

1) Rozšírenie značky regionálny produkt

Za účasti zástupcov partnerských MAS a miestnych poskytovateľov služieb bola pripravená a spracovaná dokumentácia s kritériami pre udeľovanie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT, a to osobitne pre služby ubytovacích a stravovacích zariadení, zážitkové služby a tradičné podujatia.

Vyhlásenie a vyhodnotenie pilotnej výzvy na udelenie značky pre služby bude, z dôvodu nedostatočných kapacít žiadateľa ku koncu roka 2019, zrealizované v 1. štvrťroku 2020 s využitím výstupov tejto aktivity.

Odborným garantom a dodávateľom poradensko-konzultačných služieb bola Ľudmila Elexová.


V rámci tejto aktivity boli:

2) Podpora propagácie nových držiteľov značky

Letáky o regionálnych produktoch boli graficky spracované a vydané pre 6 držiteľov značky, ktorí ju získali v poslednej výzve pred predložením tohto projektu a zároveň bol aktualizovaný aj 1 všeobecný leták o regionálnej značke a jej význame. Zhotovené letáky (v počte 7 x 2 000 kusov) budú slúžiť na spoločnú propagáciu regionálnych produktov ako súčasť zakladacieho katalógu, ale aj pre individuálne potreby výrobcov.

 

 


Vzhľadom na to, že výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky bude zrealizovaná v 1. štvrťroku 2020, boli namiesto letákov pre potenciálnych držiteľov značky/poskytovateľov služieb dotlačené nálepky a visačky pre 18 držiteľov regionálnej značky/výrobcov, pričom spolu bolo vytlačených 34 000 kusov nálepiek a 5 000 kusov visačiek s logom značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

 

Projekt bol realizovaný

s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 


publikované: 30. decembra 2019
prečítané: 226 krát

Krátke novinky

7. mája 2020 o 15:31

NOVÉ: Aktualizovali sme Harmonogram výziev na rok 2020 - nájdete ho TU.

10. januára 2020 o 11:13

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na JANUÁR - FEBRUÁR 2020 - nájdete ho TU.

9. januára 2020 o 16:20

NOVÉ: Podujatia v Malohonte 2020 alebo výber podujatí v regióne Malohont a jeho okolí na rok 2020 nájdete TU.


Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008