Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je nedeľa, 11. apríla 2021, meniny má Július
www.malohont.sk

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu názorov a potrieb občanov

Dotazníkového prieskumu názorov a potrieb občanov v 43 obciach zahrnutých do územia MAS, ktorý bol realizovaný v mesiacoch jún - august 2015, sa zúčastnilo spolu 2 715 respondentov, čo predstavuje návratnosť 40,7 % zo všetkých rozdaných dotazníkov. Z 2 715 dotazníkov bolo 202 vyplnených elektronicky, t.j. 7,4 %.

 


Z hľadiska pohlavia sa do prieskumu zapojilo žien 1 659 žien a 1 056 mužov.Podľa veku tvorili najpočetnejšiu skupinu respondenti v kategórii 31 - 50 rokov (889) a početná bola aj veková kategória 51 - 65 rokov (817). Najmenej respondentov bolo z vekovej kategórie do 18 rokov (141).

 


Najpočetnejšiu skupinu z hľadiska ekonomickej aktivity tvorili dôchodcovia (853), za nimi nasledovali zamestnaní (844), nezamestnaní (389), študenti (202) a najmenej bolo podnikateľov (128).

 


 

Pri otázke „Ako ste spokojný/á so životom v obci/meste?" uviedlo 1 555 respondentov, že sú skôr spokojní, 573 respondentov je skôr nespokojných, 361 respondentov je veľmi spokojných a 119 respondentov je veľmi nespokojných so životom v obci/meste.

Otázka „Ako ste spokojný/á s propagáciou?" bola rozdelená na dve časti. V prvej časti vyjadrovali respondenti spokojnosť s propagáciou obce/mesta, pričom 1 572 respondentov je skôr spokojných s propagáciou obce/mesta, 634 respondentov je skôr nespokojných, 311 respondentov je veľmi spokojných a 126 respondentov je veľmi nespokojných s propagáciu obce/mesta.

 

 

V druhej časti vyjadrovali respondenti spokojnosť s propagáciou regiónu. Až 1 517 respondentov je skôr spokojných s propagáciou regiónu, 467 respondentov je skôr nespokojných, 230 respondentov je veľmi spokojných a 96 respondentov je veľmi nespokojných s propagáciu regiónu.

 V ďalšej otázke „Aké zdroje informácií o dianí vo Vašej obci a v regióne využívate?" sme zisťovali, odkiaľ obyvatelia čerpajú informácie o dianí v regióne. Najčastejším zdrojom informácií je pre obyvateľov obecný/mestský rozhlas, úradná tabuľa obce/mesta, web stránka obce/mesta a obecné/mestské noviny. Na získavanie informácií využívajú obyvatelia aj regionálne noviny, Facebook stránky obcí, zasadnutia obecného/mestského zastupiteľstva, web stránku regiónu MAS MALOHONT a propagačné materiály.

Pri otázke „Ktoré oblasti je podľa Vás potrebné riešiť?" prevládal názor, že je potrebné prioritne riešiť budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry, ochranu životného prostredia, rozvoj sociálnych služieb, ochranu kultúrneho dedičstva a tradícií, ako aj rozvoj cestovného ruchu.

 

 

Výsledky dotazníkového prieskumu v otvorených otázkach za územie MAS ako celok sú k nahliadnutiu v kancelárii MAS MALOHONT. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu za jednotlivé obce/mesto zahrnuté do územia MAS si môžete pozrieť po kliknutí na názov príslušnej obce/mesta.

 

Vyhodnotenie dotazníkov spracovala:

Mgr. Ivana Kováčová

pracovníčka občianskeho združenia OZVENY Hrachovo - člen MAS MALOHONT

 

Na stiahnutie:

Babinec ¦ Budikovany ¦ Čerenčany ¦ Dražice ¦ Drienčany ¦ Ďubákovo ¦ Hnúšťa

Horné Zahorany ¦ Hostišovce ¦ Hrachovo ¦ Hrnčiarska Ves ¦ Hrnčiarske Zalužany 

Hrušovo ¦ Chvalová ¦ Klenovec ¦ Kraskovo ¦ Kociha ¦ Kokava nad Rimavicou ¦ Kružno

Kyjatice ¦ Lehota nad Rimavicou ¦ Lipovec ¦ Lukovištia ¦ Nižný Skálnik ¦ Ožďany Padarovce ¦ Poproč ¦ Potok ¦ Rimavská Baňa ¦ Rimavské Brezovo ¦ Rimavské Zalužany 

Rovné ¦ Selce ¦ Slizké ¦ Sušany ¦ Šoltýska ¦ Španie Pole ¦ Teplý Vrch ¦ Utekáč

Veľké Teriakovce ¦ Veľký Blh ¦ Vyšný Skálnik ¦ Zacharovce


publikované: 25. februára 2016
zobrazené: 1687 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008