Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je sobota, 16. februára 2019, meniny má Ida
www.malohont.sk

Grantový program MAS - výzva č. 01/GP/MAS/2016

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016

REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU

 

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje dňa 18. apríla 2016 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenie: 1.2.3 Podpora občianskych iniciatív.

 

Cieľ grantového programu:

Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k zatraktívneniu regiónu Malohont pre miestnych obyvateľov i návštevníkov prostredníctvom podpory občianskych iniciatív a aktivít.

 

Oblasti podpory:

1. Historické a kultúrne dedičstvo regiónu

2. Miestne produkty a špeciality

3. Vidiecky cestovný ruch

 

V grantovom programe:

Oprávnení žiadatelia: občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, mikroregióny, školy a cirkevné organizácie, ktoré pôsobia (majú sídlo alebo prevádzku) v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT (k 31.12.2015)*

 

Minimálna výška podpory na 1 projekt: 500,00 €

Maximálna výška podpory na 1 projekt: 2 500,00 €

Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 95 %

Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov: 5 %

 

Rozpočet na výzvu č. 01/GP/MAS/2016: 25 000,00 €

 

Termín uzávierky prijímania projektov: 30. mája 2016 o 16:00 hod.

 

Spôsob predkladania projektov:

Projekt je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii najneskôr do 30. mája 2016, a to poštou na adresu MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo alebo osobne na uvedenej adrese do dňa uzávierky (vrátane) do 16:00 hod.

Projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii na info@malohont.sk najneskôr do 30. mája 2016.

 

Informácie a konzultácie k príprave projektov:

Kancelária MAS, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo - 047/5695 533

Ing. Miroslava Vargová - 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

Elena Kubaliaková - 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Konzultácie budú poskytované osobne, mailom alebo telefonicky od 18. apríla do 23. mája 2016 počas pracovných dní v čase od 09:00 do 16:00 hod. Pri osobnej konzultácii je potrebné vopred si dohodnúť termín a čas konzultácie.

 

Dôležité!!! Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č. 01/GP/MAS/2016

Podmienky výzvy č. 01/GP/MAS/2016

Formulár projektu

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Podporné stanovisko obce/MAS

 

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016

je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahnutých do územia MAS*.

 

* obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT k 31.12.2015:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce


publikované: 18. apríla 2016
zobrazené: 4683 krát

Krátke novinky

10. januára 2019 o 23:45

Aktualizovali sme pre vás podujatia v období fašiangov - nájdete ich TU.

21. decembra 2018 o 17:15

29. novembra 2018 o 23:42

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na DECEMBER 2018 - nájdete ho TU.


Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008