Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je piatok, 5. marca 2021, meniny má Fridrich
www.malohont.sk

Pre realizátorov projektov

Žiadosť o platbu


Pri systéme refundácie je konečný prijímateľ povinný realizovať výdavky v rámci projektu bezhotovostne najskôr z vlastných zdrojov, ktoré sú mu následne refundované v pomernej výške na základe žiadostí o platbu (ŽoP).


Žiadosť o platbu musí byť predložená na predpísanom tlačive v tlačenej a elektronickej verzii na CD na adresu PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 (doporučene poštou alebo osobne):

________________________________________________________________________

 

Monitorovacia správa


Konečný prijímateľ je povinný spolu s poslednou ŽoP predložiť na PPA aj originálnu verziu monitorovacej správy projektu a zároveň je povinný predložiť kópiu monitorovacej správy projektu na MAS MALOHONT:

________________________________________________________________________

 

Registrácia konečných prijímateľov podpory z Osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 do Agentúry pre rozvoj vidieka


Konenční prijímatelia podpory sú povinní zaregistrovať podporenú aktivitu/projekt do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka SR, do 3 mesiacov od predloženia poslednej žiadosti o platbu.


Zaregistrovať sa možno prostredníctvom registračného formuláru pre príslušné opatrenie:

Registračný formulár je potrebné zaslať poštou, podpísaný štatutárnym zástupcom a zároveň na CD (registračný formulár vo formáte doc a fotodokumentáciu vo formáte jpg) na adresu Agentúra pre rovzoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra.

 

Konzultácie a rady k spracovaniu žiadosti o platbu, k vyplneniu monitorovacej správy, ako aj ku registrácii projektu Vám rady poskytneme osobne v Kancelárii MAS, elektronicky alebo telefonicky na kontaktoch uvedených v časti Kontakty.


publikované: 6. septembra 2011
zobrazené: 24107 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008