Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je piatok, 30. októbra 2020, meniny má Šimon(a)
www.malohont.sk

Archív výziev č. 14/PRV/MAS 16 a č. 15/PRV/MAS 16

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implmentácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS "Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme":

 

Výzva č. 14/PRV/MAS 16

opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidicke obyvateľstvo

 

Výzva č. 15/PRV/MAS 16

opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí


v termíne od 05.06.2013 do 05.08.2013


Oprávnenení koneční prijímatelia  -  predkladatelia projektov:
obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT, ktoré sú pólmi rastu alebo mimo pólov rastu: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce


Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 6 638,78 EUR

maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 66 387,84 EUR

maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 100 % (80 % EÚ, 20 % SR)

miera spolufinancovania: 5 % z celkových oprávnených výdavkov


Rozpočet vyhlásených výziev:

14/PRV/MAS 16 - 173 307,92 EUR

15/PRV/MAS 16 - 23 000,00 EUR


Bližšie informácie k výzvam Vám poskytneme v Kancelárii MAS (Sama Vozára 154, Hrachovo) - tel.č. 047/5695 533

Kontaktné osoby:

Ing. Miroslava Kubaliaková - 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

Elena Kubaliaková - 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Mgr. Stanislava Zvarova - 0904 875369, info@malohont.sk


Na stiahnutie:


Výzvy:

Výzva č. 14/PRV/MAS 16 

Výzva č. 15/PRV/MAS 16


Formuláre:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.4.1

Príloha č. 1 k ŽoNFP - opatrenie 3.4.1 - Projekt realizácie

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.4.2

Príloha č. 1 k ŽoNFP - opatrenie 3.4.2 - Projekt realizácie

Príloha č. 2 k ŽoNFP - opatrenie 3.4.1 a 3.4.2 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 (obce)

 

Ostatné dokumenty - spoločné pre obidve výzvy:

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia 1.13

   Príloha č. 3 k Usmerneniu

   Príloha č. 4 k Usmerneniu

   Príloha č. 6 k Usmerneniu

   Príloha č. 17 k Usmerneniu

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 1

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 2

   Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa

   Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa - verzia č. 2

   Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa k verzii č. 1 a 2

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MALOHONT (ISRU)

   Prílohy č. 1, 3, 4 a 5 k ISRU

   Dodatok č. 1 k ISRU

   Dodatok č. 2 k ISRU

   Dodatok č. 3 k ISRU

   Dodatok č. 4 k ISRU

   Dodatok č. 5 k ISRU

   Dodatok č. 7 k ISRU

   Dodatok č. 8 k ISRU

   Dodatok č. 9 k ISRU

   Oznámenie o zmene č. 01 zo dňa 16.05.2013


publikované: 5. júna 2013
zobrazené: 3632 krát

Krátke novinky

25. septembra 2020 o 16:54

7. mája 2020 o 15:31

NOVÉ: Aktualizovali sme Harmonogram výziev na rok 2020 - nájdete ho TU.

10. januára 2020 o 11:13

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na JANUÁR - FEBRUÁR 2020 - nájdete ho TU.


Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008